Ban chấp hành Đảng bộ

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!
Thứ năm, 05 Tháng 4 2018 00:00

Ban chấp hành Đảng bộ

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

            

 

                                                          

                                                                                         TS. Phan Hướng Dương                                                          TS.BS Phan Hoàng Hiệp

                                                                                              Bí thư Đảng ủy                                                                   Phó bí thư Đảng ủy 

                                                                         Phó Giám đốc Bệnh viện                                                       Giám đốc Bệnh viện  

 

                          

                                                                                    TS.BS. Phạm Thúy Hường                            BS.CKII. Trần Văn Bông

                                                                                                Uỷ viên                                                              Uỷ viên