BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!
Thứ năm, 21 Tháng 4 2022 00:00

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Theo đó, tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được phát động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.
?Để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào “Xanh -Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong toàn Bệnh viện. Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình hình mới.
Xem 127 lần